در این صفحه شما می‌توانید برای یکی از موارد مالی مورد قبول دانشگاه، در ارتباط با پرونده‌ی مالی خود، مبلغی را از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی، به‌حساب دانشگاه واریز نمایید. توجه فرمایید که استرداد این مبلغ فقط با مراجعه‌ی حضوری مقدور بوده و تابع قوانین دانشگاه خواهد بود.

در این بخش می‌توانید درگاه پرداخت الکترونیکی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


ریال